Opzeggen lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap.  ( Ga naar Downloads voor een Afmeldformulier !!)

Dit formulier opsturen naar postbus 5044 KA 4380 KA Vlissingen of inleveren in de brievenbus in de kantine (schuin tegenover de bestuurskamer).

In de statuten van de sv Walcheren en in het huishoudelijk regelement staat het een en ander over het lidmaatschap en de beëindiging daarvan. De belangrijkste punten om te weten zijn:

In de statuten art.6 lid 2 .b

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd, tenzij het bestuur anders bepaalt.

In art.8 .pt.1

Het lidmaatschap eindigt door:

Schriftelijke opzegging door het lid of ouder/verzorger 
Schriftelijke opzegging door de vereniging 
Besluit tot royement/ontzetting van het lidmaatschap 
Overlijden 
Pt 2

Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.

Het huishoudelijke regelement arikel 17 lid 3

Wanneer het lidmaatschap eindigt in de loop van het verenigingsjaar blijft niettemin de contributie verschuldigd tenzij het bestuur anders bepaalt.

Statuut en huishoudelijk regelement zijn er duidelijk in. Dus het lidmaatschap opzeggen is mogelijk echter ontslaat het lid niet van de verplichting aan de betaling van de contributie te voldoen tot eind boekjaar.

Hoe zegt u op:

1. Schriftelijk tussentijds als wel eind van het seizoen (dus voor 1 juni).In het schrijven verzoeken wij de reden van opzegging te willen aangeven. Dit om als vereniging lering te kunnen trekken indien van toepassing op het beleid.Wij adviseren een ieder uw brief in kopie te bewaren om eventuele misverstanden achteraf te voorkomen. Bewaart u deze totdat u geen clubblad meer ontvangt en er geen postwisseling en/of afschrijvingen nog plaats vinden.
2. U kunt ook opzeggen via e-mail op dezelfde wijze als schriftelijk zend u uw mail dan naar het  mail adres  ledenadministratie@svwalcheren.nl. Vraag om een leesbevestiging zodat ook nu weer achteraf niet nog misverstanden kunnen ontstaan.Bewaart u deze totdat u geen clubblad meer ontvangt en er geen postwisseling en/of afschrijvingen nog plaats vinden.
3. Via het opzeggingsformulier (ingevoerd per 01-01-2010). Het zal te verkrijgen zijn in het clubhuis en op de site bijDownloads. Maakt u wel een kopie.En gooi dit pas weg als u geen clubblad meer ontvangt en geen postwisseling en/of afschrijvingen meer plaats vinden.

U kunt uw brief of opzeggingsformulier posten in de postbus in het clubhuis (recht op de muur als u het clubhuis binnenkomt). U kunt het ook zenden naar het secretariaat. postbus 5044 4380 KA Vlissingen

Let dus op : U kunt dus niet opzeggen mondeling via de leider/coach of telefonisch.

De uiterste overschrijvingsdatum naar een andere club is verlengd van voor 31-05 naar voor 15-06 van het lopende jaar.