Scheidsrechterzaken

scheids

WALCHEREN SCHEIDSRECHTERS GESLAAGD VOOR KNVB CURSUS SOIII

 

Woensdag 14 December 2016,

 

Was de laatste van de vier te volgen cursusavonden, gestart begin september, voor alle 13 deelnemers

aan de KNVB scheidsrechters cursus SOIII, in het clubhuis van de s.v. Walcheren.

 

Ook voor deze cursus  verzorgd door KNVB docent Rien van Haaften, traden wij als s.v. Walcheren

weer graag op als gastheer.

 

Namens de s.v. Walcheren werd aan deze cursus deelgenomen door Silco Saaman, Niels Boel,

Raymon Schoonen en Niels Francke.

 

Van deze vier deelnemers namens Walcheren kregen deze avond Silco Saaman en Niels Boel

het certificaat scheidsrechter SOIII inclusief de KNVB scheidsrechters badge uitgereikt.

 

Voor Niels Francke en Raymon Schoonen zal dit het geval zijn wanneer zij nog een aantal wedstrijden

hebben gefloten na aanstelling door de KNVB onder begeleiding van een stagebegeleider.

 

Als s.v. Walcheren hebben wij uiteraard het volste vertrouwen erin dat ook deze jongens binnenkort

met een officiële KNVB badge op het tenue op de voetbalvelden van Walcheren te bewonderen zijn.

 

Als s.v. Walcheren willen wij van onze zijde alvast Silco Saaman en Niels Boel van harte feliciteren met

het door hen behaalde resultaat.

 

 

John Lijnse,

Scheidsrechterzaken s.v. Walcheren

Walcheren scheidsrechters SOIII geslaagd