Contributie

Contributie overzicht – SV Walcheren

 

 

Wil je Lid worden?  ( Ga naar Lidmaatschap voor een aanmeld formulier )

Je kunt het aanmeld formulier in de brievenbus, in de kantine, (schuin tegenover de bestuurskamer) doen of opsturen t.n.v. Sv Walcheren, postbus 5044, 4380 KA Vlissingen).

 

 

Soort lidmaatschap Bedrag
Jeugd lid € 47.00 per kwartaal
Tweede jeugdlid uit hetzelfde gezin € 27,00 per kwartaal
G- voetbal € 44.50 per kwartaal
Senioren lid € 60.50 per kwartaal
Oproep lid € 22,50 per kwartaal
Mini’s € 22.50 per kwartaal
Niet spelende leden € 18.50 per kwartaal
Bovenstaande bedragen zijn exclusief : Overige kosten    Bedrag
Administratiekosten € 10,00 (te voldoen bij inlevering van het aanmeld formulier)
Borgstelling Vrijwilligersprotocol € 10,00 per kwartaal
Je kunt natuurlijk ook lid worden van de club van honderd. De bijdrage hiervoor is € 45.00/jaar

 

Contributie informatie

 • Om administratieve kosten voor de vereniging tot een minimum te beperken wordt de contributie via een automatische incasso geïnd.
 • Contributie wordt op de eerste dag ieder kwartaal (1 juli, 1 oktober, 1 januari en 1 april) automatisch geïncasseerd.
 • Indien u de machtiging op het inschrijf formulier niet invult bent u zelf verantwoordelijk voor het tijdig overmaken van de verschuldigde contributie en de vrijwilligers borgstelling. Er worden geen facturen verstuurd.
 • Achteraf een machtigingsformulier invullen? U kunt deze verkrijgen via het volgende mail adres : ledenadministratie @svwalcheren.nlof in het clubhuis.
 • Let op: Ingevulde machtigingen moeten afgegeven worden in het clubhuis of opgestuurd worden naar de penningmeester.
 • Een machtiging kan op elk moment ingetrokken worden. Ook kun je, wanneer je het niet eens bent met een afschrijving, de bank (binnen 60 dagen) opdracht geven het afgeschreven bedrag terug te storten op je rekening.
 • Wordt de contributie niet op tijd overgemaakt, dan zal de vereniging het recht hebben de uitstaande bedragen te vorderen en zal het mogelijk leiden tot een schorsing voor de trainingen en de wedstrijden.
 • Wanneer je lid wordt van de vereniging dan ben je in principe voor minimaal een half verenigingsjaar contributie verschuldigd. Wanneer je voor 1 december schriftelijk opzegt, dan ben je tot het einde van het kalender jaar contributie verschuldigd. Wanneer je tussen 1 december en 1 juli van het voetbal seizoen opzegt dan ben contributie verschuldigd tot en met 1 juli.
  Het voetbalseizoen loopt van 01 juli t/m 30 juni.
 • Wil je een volgend seizoen niet meer voetballen, dan moet je voor 1 juli schriftelijk opzeggen.
 • Wil je bij een andere vereniging gaan voetballen, dan kan dat alleen als je geen contributie-achterstand hebt.

 

contributie achterstand

 

Ondanks het vele werk wat door het financiële team van onze vereniging wordt gedaan is er nog steeds sprake van contributie achterstand en tevens een achterstand mbt het innen van boetes van gele en rode kaarten.

Sommige spelers blijven volharden in het niet betalen van contributie en boetes.

Onderstaand de procureur die op dit moment gehanteerd wordt om achterstallige contributie te innen , u begrijpt dat dit een zeer bewerkelijk proces is.

  • 1. Na 1 maand na het versturen van de automatische incasso, wordt er een 1e aanmaning vanuit sportlink verstuurd per mail. Bij deze aanmaning worden nog geen kosten extra in rekening gebracht.
 • 2. Na weer 1 maand wordt een 2e aanmaning opgemaakt in Sportlink met administratieve boete van 10 euro. Deze 2e aanmaning wordt verstuurd per aangetekende brief.

 

 • 3. Na weer 1 maand maken we een derde aanmaning in Sportlink en dragen we de factuur over aan een incassobureau .

 

 

Met ingang van het nieuwe seizoen zullen de betreffende leden die na de 3e aanmaning niet betaald hebben  worden uitgesloten  van alle club activiteiten inclusief trainen en het spelen van wedstijden, ongeacht in welk elftal ze spelen.

Betreffende spelers zullen persoonlijk door het bestuur hier van op de hoogte worden gesteld en tevens word de betrokken trainer geïnformeerd. Zodra  het totale achterstallig bedrag is betaald kan men wederom   weer mee doen aan alle activiteiten .

 

In uitzonderlijke gevallen kan er in overleg met de penningmeester een betalingsregelen worden getroffen

 

Het bestuur

 

FINANCIELE ONDERSTEUNING BIJ HET BETALEN VAN CONTRIBUTIE
Indien u moeite heeft met het betalen van de contributie dan kunt u ondersteuning aanvragen bij Jeugdsportfonds Zeeland of de Stichting Leergeld Walcheren. Hieronder vindt u meer informatie over beide instellingen.

Jeugdsportfonds Zeeland

Jeugdsportfonds voor een tegemoetkoming in kosten sporten

Gepubliceerd op 13 september 2016

‘Alle kinderen moeten kunnen sporten’ is het motto van het Jeugdsportfonds. Het fonds stelt kinderen in staat te sporten en betaalt de contributies voor bijna alle sporten rechtstreeks aan de sportvereniging. Dit fonds is bedoeld voor:

 • Ouders met kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, met een inkomen dat maximaal 120% van het sociaal minimum is;
 • Ouders voor wie een schuldsaneringstraject loopt.

Tegoedbon

Afhankelijk van de hoogte van de contributie, is er nog een tegemoetkoming beschikbaar voor sportkleding en sportmaterialen. Deze wordt verstrekt in de vorm van een tegoedbon. De hoogte van de vergoeding is maximaal € 225,- per jaar.

Aanmelden

De aanmelding voor deelname aan het Jeugdsportfonds loopt altijd via een instantie zoals Orionis Walcheren of Porthos.
Uw vragen of aanmelding kunt sturen naar e-mail sportfonds@orioniswalcheren.nl.

Stichting Leergeld Walcheren Missie
Het helpen verbannen van de uitsluitingsproblematiek van schoolgaande kinderen, die vanwege onvoldoende financiële middelen tekort komen in hun ontwikkeling van kennis en sociale vaardigheden en zodoende hun potentieel onvoldoende kunnen ontwikkelen.
Contact
Stichting Leergeld Walcheren
Postbus 5027  4380 KA Vlissingen
Telefoonnummer 0118-418930
e-mailadres: leergeldwalcheren@planet.nl
Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Wilt u meer informatie of een bijdrage aanvragen ga dan naar: www.leergeld.nl